Når Jesus presenterer seg

<<Tilbake..>>

 

Når Jesus presenterer seg Han er kommet for å frelse verden, ikke for å dømme den.

 

Frelseren
Han sier at han er kommet for å frelse verden, ikke for å dømme den (Joh 3,17). Han benevner seg selv på en måte som tydelig indikerer at det som sies om Gud i Det gamle testamente, nå kan sies om Jesus. I Joh 8,24 sier han om seg selv: «Jeg erHan«, på gresk ego eimi og på hebraisk ani hu. Denne betegnelse på Gud møter vi hos profeten Jesaja og i Salmene. Jesus opptrer altså som Gud, og det å møte ham er å møte Gud.

Menneskesønnen
Ifølge de tre første evangeliene (synoptikerne) betegner Jesus seg selv somMenneskesønnen, se f.eks. Mark 2,102,2814,62. Dette henspiller på Dan 7,13-14der en lik en menneskesønn føres frem for den gamle av dager og mottar herredømme, ære og rike, et rike som aldri går til grunne. Når Jesus forkynner at Guds rike er nær i og med hans fremtreden (Mark 1,15), betyr det at Daniels syn får sin oppfyllelse i ham.

Tjener og Herre
I første omgang kommer han i ringhet og fattigdom, som tjener (Joh 13,1-15), for å bære verdens synder (Joh 1,29). Men en dag skal han komme igjen i makt og herlighet som verdensdommer (Matt 24,30).

Dom eller frelse
Da skal de som avviste ham, gå evig fortapt, mens de som tok imot ham og tjente ham skal få del i den evige herlighet (Matt 25,31-46).
Jesus gjør krav på å være den Gud har overgitt dommen over verden (Joh 5,22). I forhold til ham avgjøres hvert menneskes evige skjebne (Joh 3,36). Derfor kaller han mennesker til å tro på ham og følge ham (Joh 3,15Mark 1,16-20).

Kurt Hjemdal