Hva sier Jesus om den hellige ånd?

<<Tilbake..>>

 

Hva sier Jesus om Den Hellige Ånd? Guds advokat og vår læremester skal fullføre Jesu gjerning i verden.

 

Løftet
Det er særlig i Johannesevangeliet vi finner Jesu ord om Den Hellige Ånd. I Jesu avskjedstale til disiplene Skjærtorsdags kveld som vi finner i Joh 1415 og 16, nevner Jesus en rekke ganger at Ånden skal komme. når han går til Faderen og at Ånden skal fortsette og fullføre Jesu gjerning i verden.

Advokaten
Ånden skal være Guds talsmann – det vil si det samme som advokat – i verden (Joh 14,16). Han skal gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom:Synd er at mennesker ikke tror på Jesus, rett er at Jesus står opp fra de døde og går til sin Far, dom er at Satan har tapt slaget mot Jesus og er dømt (Joh 16,8-11).

Vitne og veilede
Samtidig skal Ånden vitne om Jesus (Joh 15,26). Han skal forherlige Jesus (Joh 16,14). Han skal undervise disiplene og minne dem om alt det Jesus har sagt (Joh 14,26). Han skal veilede disiplene til den fulle sannhet.

Hva Jesus betyr for oss
Det er altså ved Ånden vi får klarhet over hvem Jesus er, og Ånden og apostlene vitner sammen (Joh 15,26). Det betyr at vi møter Åndens vitnesbyrd i apostelordet i Det nye testamentet. Og det er ved Ånden dette ordet åpner seg for oss så vi forstår hvem Jesus er og hva han betyr for oss.

Kurt Hjemdal