Hva sier Jesus om Gud?

<<Tilbake..>>

 

Hva sier Jesus om Gud? Verden og universet ble ikke til av seg selv. En person som står bak. Han er himmelens og jordens skaper og Herre. Vi kjenner ham.

 

Skaperen
Jesus bekrefter Det gamle testamentes vitnesbyrd om Gud som skaper (Matt 19,4), himmelens og jordens herre (Matt 11,25). Han stadfester også at Gud er nådig (Matt 18,14) og ikke vil at mennesker skal gå fortapt (Joh 3,16). Derfor har Gud sendt sin Sønn til verden for at alle som tror på ham skal få del i det evige liv.

Far og Sønn
Jesus avslører et nært og fortrolig forhold til Gud. Han kaller ham Far. Ja, i Getsemane natten før korsfestelsen bruker han det enda mer fortrolige Abba – en arameisk parallell til vårt pappa (Mark 14,36). Dermed tilkjennegir Jesus hvem han er – at han er Guds Sønn i enestående forstand slik det uttrykkes i Den lille Bibel (Joh 3,16): «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne […]»

God
I Bergprekenen understreker Jesus at hans Far er helhjertet og god (Matt 5,48). Han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett (Matt 5,45). Disiplene omtales som Guds barn og formanes til å likne ham. Når Jesus taler om bønn, lærer han disiplene å be til Gud som Far: «Fader vår, du som er i himmelen» (Matt 6,9). Han slår fast at disiplene i Gud har en Far som vet hva de trenger (v. 8). Videre understreker Jesus for disiplene sine at de er gjenstand for Guds omsorg (Matt 6,32). Derfor trenger de ikke være bekymret.

Nådig
I lignelsen om den ubarmhjertige medtjeneren i Matt 18,21-35 fremstiller Jesus Gud som den som gir den som vender seg til ham med bønn om nåde, grenseløs tilgivelse. Men han understreker også at den som ikke vil tilgi sin bror, kommer under Guds dom.
Joh 5,19-30 taler Jesus sterkt om det nære fellesskap mellom Faderen og ham, og han understreker at han ikke kan gjøre noe annet enn det Faderen gjør og at Faderen har overgitt all dom til Sønnen.

Sønnen = Faderen
Som Faderen har liv i seg selv har Jesus det, og det Faderen sier gjør han. Også i Joh 14 uttrykker Jesus dette intime forhold mellom ham og Faderen og slår fast: «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Jesus forkynner at i hans Fars hus er det mange rom og at det er dit han går gjennom død og oppstandelse for å berede sted for disiplene.

Kurt Hjemdal