Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kristen tro?

Send in spørsmål til vårt svarpanel ved å trykke her: @jesusnett.com.

Vær frimodig! Vi forsøker så langt det er mulig å besvare alle spørsmål innen én uke, og alle spørsmål gjøres anonyme, også selv om du forteller oss hvem du er.