2. juledag

Motstand og prøvelser.

 

Matt 10:16-22

Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer.
Men ta dere i vare for menneskene! For de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger.
Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene.
Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.
For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere.
Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død.
Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Hvor blir det av julebudskapet? Tekstene på denne dagen oppleves å stå i sterk kontrast til julehøytidens glade budskap. Tekstene handler om å følge Jesus, om vitnetjenesten og det en Jesu Kristi medarbeider kan komme til å oppleve av motstand, forfølgelse og prøvelser.
Derfor er også Stefanusdagen knyttet til 2. juledag, til minne om Stefanus som ble den første martyr. Forfølgelse og lidelse er også en del av juleevangeliet.
Maria og Josef måtte flykte til Egypt med barnet, fordi kong Herodes ville drepe det. En grunnleggende forutsetning for den motstand kristne kan oppleve ligger i at Guds åpenbaring gjennom Jesus Kristus dypest sett er fremmed for verden.

Brorson sier i en julesalme:

”Velkommen fra din himmelsal

til denne verdens tåredal,

hvor man deg intet annet bød,

en stall og krybbe, kors og død”
Krybben varsler om korset, ikke bare for Jesus selv, men for alle hans venner i verden.

Jesu vei til herligheten gikk gjennom trengsel, slik også med disiplene.
Paulus priste seg lykkelig over sine trengsler. ”For vi vet at trengslene gir utholdenhet”. Rom. 5,3.  Han var i rett forstand en Jesu etterfølger.
Jesus sender disiplene ut for å vitne. Han forteller noe om hva de kan vente seg og sender med dem noen gode råd på veien, ”Vær kloke som slanger og enfoldige som duer” og ”Ta dere i vare for menneskene”. De skulle stå som vitner for konger, landshøvdinger og alle folkeslag.
Når en kristen utsettes for motstand og trengsler, gir Gud samtidig utrustning, kraft og frimodighet til vitnetjenesten for Herren. Jesus kaller til et liv der vi må ta korset opp og følge ham.

Men vi skal få regne med Den Hellige Ånds kraft og veiledning. Med en slik tekst innenfor julefestens glade ramme er det også naturlig å minne om den sterke og dype forbindelse det er mellom gleden og lidelsen i troens liv.

 

Ivar Gjerdi.