1. Juledag

Julen i våre hjerter.

 

Joh 1:1-14I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes.
Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham.
Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.
Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

*

Det er Ordet som ble menneske som virkelig kan skape jul i våre hjerter. ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”
Det lyder som et preludium, en fanfare. Det er inngangsporten til det nye livet i Gud ved troen på Jesus.

”Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir.” 1. Peters brev 1, 23.

Og Paulus skriver i Rom. 10,8 – 9, ”Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.”

Dette sanne lys kom til verden og lyser for hvert menneske.

I den mørkeste årstiden, da vi igjen lengter etter lysere dager, bryter et himmelsk lys inn i tilværelsen. Det heter i sangen, ”- midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn.”

Lyser viser seg alltid sterkere enn mørket. Det fortsetter å skinne. Mørket kan ikke slukke det.

Da Gud tente det store julelyset rakte han ut sin hånd til frelse, fred og glede. Det finnes et lys som er tilstrekkelig og sterkt nok til å overvinne denne verdens mørke og håpløshet. Gud er full av nåde og sannhet.
Uten Jesu død for våre synder kan ingen få del i Guds frelse. Ordet som ble menneske er også Ordet som ble Ånd. Og med denne Guds Ånd i hjerte og sinn blir det jul i hjertene.

 

”Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest!

Hold selv i oss din julefest!

Da skal med Davidsharpens klang,

deg takke høyt vår nyårssang.”

 

Gledelig jul!

 

Ivar Gjerdi.