2. Pinsedag

<<Tilbake..>>

 

2. pinsedag.

 

Joh 3:16-21

16 For så  høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.

 

 

Det er sagt: ”Bibelen er dypest sett Guds kjærlighetsbrev til oss”.

Det kjærlighetsbrevet som forteller hva Gud har gjort for å redde alle menneskene som er kommet bort fra Ham.

Johannes 3.16 er ”Den lille Bibelen” med det store og avgjørende budskapet!

Alt Gud gjør for å redde oss, har sin begrunnelse i Guds eget vesen, i sin egen Kjærlighet: For så høyt har Gud elsket verden.

Motivet for at Jesus ble sendt er klart forankret i Guds kjærlighetshandling. Han måtte gjøre alt for å redde det mest verdifulle på denne jorden: Gud gav sin Sønn. Gud gav det mest verdifulle han kunne ofre for å gi det mest verdifulle han hadde skapt, menneskene, sjansen til å bli reddet og ikke gå fortapt.

 

Så ulikt alle menneskelige løsninger som er basert på hva vi skal gjøre eller få til, er Guds grensesprengende løsning: Alle som stoler på og har en enkel tillit til Jesus, skal få del i et helt nytt liv og bli reddet.

Det bygger ikke på hva mennesket får til, men hva Gud gjennom Sin Sønn har fått til! Å følge denne veien fører til det livet som aldri vil forgå, men varer utover alle begrensninger.

Det er så merkelig at mange mennesker vender denne løsningen ryggen! Det er så uforståelig at menneskene holder seg til andre løsninger enn det eneste som holder. Menneskene foretrekker mørket framfor lyset.

 

Hele målet med Gud kjærlighetsbrev og Guds kjærlighetsaksjon i Jesus er å redde oss mennesker. Redde oss fra å komme borte fra Vår Skaper for alltid. Gjenopprette kontakten med vår Himmelske Far.

Det glade budskapet er at det er redning for oss alle. Det er så enkelt som å sette vår lit til hva Jesus gjorde. Overføre tilliten til hva vi får til, til hva Gud fikk til!

”Evangeliet er ikke gode råd om hva vi må gjøre eller få til for å få et rett forhold til Gud. Det gode budskapet er hva vi får del i gjennom hva Jesus gjorde og vi kan si ja takk til i tillit til Ham!” Da følger vi den dypeste sannheten som er gitt oss mennesker. Da blir kontakten gjenopprettet.

Guds mål er at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud har åpnet veien til seg selv ved sin Sønn. Redningen er å si ja takk og la seg koble på.
Av Leif Gordon Kvelland.

Han er Alfa leder i Normisjon region øst.