1. Juledag

<<Tilbake..>>

1.juledag

 


Joh 1:1-5, 9-14

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
9 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.
10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet

                                             Mer enn menneskeord.

 

Ord, ord, ord  – det er bare ord, heter det. Vi er hjertens lei av tomt snakk, av folk som bare prater. I politikken er det noe av det farligste å komme med løfter og planer som ikke blir satt ut i livet. Erfaringen har lært oss at vi ikke kan stole op alt det som står i avisene. Mange ord fyller avissidene, men vi gjør lurt i å være kritiske til det som står der.


Det glade budskap på juledag er at Guds ord er å stole på.

Jesus er Ordet, ordet med stor O. Evangelisten Johannes starter sin storslagne beretning om Kristus med å kalle ham Ordet, som var fra begynnelsen hos Gud og som var Gud. Vi skjønner straks at det ikke er vanlige menneskeord det er tale om. Ordet med stor O er selve den guddommelige sannhet, som profeter og filosofer har talt og spekulert om til alle tider.

Men den setningen som sprenger alle fine filosofiske tankebygninger er vers 14:
”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss”.

 

Det er noe til juleevangelium, en eneste setning!

Før Jesus ble født, var alle jøder enige om at templet i Jerusalem var Guds ”bolig” på en helt spesiell måte. Dit drog folk på de store høytidene, tilbad der og bar fram offer. Johannes forkynner at Jesus på en måte erstatter templet. Gud  ble menneske og tok bolig blant oss. Jesus er sann Gud og sant menneske. Vi er ikke nødt til å dra til Jerusalem eller Betlehem for å møte han. Templet er over alt der kristne samles, de som tror på hans navn.


Ellers inneholder juledagsevangeliet mange andre fine ord og uttrykk: Lys, liv, Guds barn. Vi må ikke bruke dem tankeløst, bare som pynt eller for å skape stemning. Men å tenne et lys er spesielt meningsfylt ved juletider. Tenk på det når du tenner et levende lys, eller når du ser alle lysene på juletrær og på juledekorasjoner. Jesus er menneskenes lys. Han har selv sagt: ”Jeg er verdens lys, den som tror på meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys”.

Alle som tar imot ham, dem gir han rett til å bli Guds barn. Som barn trenger vi en bror. Jesus kom, og han kan være vår bror.

 


Bjørn Sandvik