2. Søndag i advent

<<Tilbake..>>

 


2. søndag i advent.
» Når kommer Jesus? »

 


Luk 21:25-33

 25 Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser.
26 Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.
27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.
28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.
29 Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær.
30 Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær.
31 Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.
32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen.
33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.

* * *

Når kommer Jesus?  Til jul?
Nei, da ser vi tilbake og feirer vi at han ble født for ca 2000 år siden.
I advent skal vi også – og kanskje først og fremst – se fremover: Jesus kommer igjen. Han er ikke baby lenger, han rir heller ikke ydmykt og saktmodig på noe esel. Han er en himmelsk, guddommelig Menneskesønn.
Han har mye mer makt enn vi kan forestille oss. Snart skal alle oppleve det, enten de tror på ham eller ikke.
Men når? Ingen vet det, i hvert fall ingen som lever på jorden. Hvorfor skal vi bry oss med det da?

Fordi vi skal være forberedt, hele tiden. Det vil ikke nytte å ”snu seg på hælen” og vende om når han kommer. ”Våk!” sier Jesus om igjen og om igjen. Jeg kommer når dere ikke venter det. Som en tyv. Tyver gir ikke akkurat beskjed sånn rett før de dukker opp. De overrasker, de kommer plutselig. Jesus vil også komme plutselig, uten direkte forvarsel.


Men teksten vår denne søndagen sier samtidig at det skal være noen forvarsler.  Forfølgelse av Jesus-troende, v 16-19.
Det har alltid vært aktuelt, men i dag er det antagelig mer aktuelt enn noen sinne. Kanskje er det så mange som 200 millioner som forfølges for Jesu skyld! Et forvarsel, tegn, til: evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag og så skal enden komme, sier Jesus i Matt 24,14. Det begynner å nærme seg!
Et tredje tegn: Mange skal bli sløve og la seg forføre, gli bort.. Dette er nok det mest aktuelle og alvorlige for oss i Norge i dag: vi blir sløve og opptatt av alt mulig annet enn Jesus.

Når han kommer vi det skje tegn i sol og måne, veldige naturkatastrofer som forårsaker skrekk og gru. Ikke som på film eller science fiction, men virkelig, uten mulighet til å rømme. Derfor vil menneskene på jorden bli veldig redde.


Er dette trusler fra svovelpredikanter? Nei. Det er Jesus selv som sier dette med stort alvor. Men midt i alt det skremmende gir Jesus et fantastisk løfte til alle som holder fast ved ham og ikke svikter ham:
Forferdelsen skal bli til forløsning. Redslene skal bli til redning. Det skal bli slutt på all lidelse og forfølgelse, og på fristelser og forførelser.

Jesus har både et alvorsbudskap og et trøstebudskap til oss: våkn opp, våk og hold ut. Løft hodet – det er jeg som kommer, og alt skal bli nytt!


Kommentaren er ved Tove Rustan Skaar. 

 

 

 

 

 

Hun er teolog og lærer på Høgskolen i Staffeldts gate.