1. Søndag i advent

<<Tilbake..>>

1. søndag i advent.
«Demostranten Jesus.»

Kommentaren er ved Tove Rustan Skaar.

Hun er teolog og lærer ved Høgskolen i Staffeldtsgate.


Matt 21:1-9

1 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem:
2 Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg.
3 Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem.
4 Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten:
5 Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel – på trelldyrets fole.
6 Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem.
7 De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem.
8 Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien.
9 Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste
!

***


Denne søndagen møter vi en Jesus som vil ha fram et budskap ved det han gjør.
Når Jesus rir inn i kongebyen Jerusalem på et esel, oppfyller han flere messiasprofetier, fra Sakarja 9, Jes 62 og Sal 118.
Han demonstrerer at han er kongen de venter og håper på, han skal gi frelse og fred og rettferdighet til sitt folk. Han har faktisk ikke sagt det rett ut før at han er Messias, men nå får folket se det, og de jubler!

Jesus får frem to ting, minst. Først at han er kongen. Så hva slags konge.

Vi tror kanskje at en konge på et esel er noe stakkarslig. Det er det ikke. Men det er annerledes, en annen slags makt enn det herskere ellers i verden demonstrerer ved militæropptog og avskrekking.


Hva slags konge er Jesus?
Han er ydmyk og saktmodig. Han er kongen som vil ofre seg og gi livet sitt for å redde sitt folk fra den makten som er verre enn romernes undertrykkelse, nemlig syndens makt.
Han tvinger seg ikke innpå noen, men vil vinne menneskenes hjerter. Han vil forandre verden gjennom mennesker som selv er fylt av godhet og tålmodighet.
På mange måter har det gått i oppfyllelse, men mye gjenstår også. Derfor trenger vi å møte kongen på eselfolen og la oss forandre – på nytt. Da kan hans rike og hans gode makt bli tydelig i verden.

Den ydmyke og saktmodige Kongen vil en dag komme som suveren seierherre. Da skal alle bøye kne for ham.(Fil 2,11) og all ondskap og undertrykkende makt ta slutt.

Det lille opptoget i Jerusalem med palmegrener og Hosianna-rop er faktisk et varsel om den helt revolusjonerende maktovertagelsen.

Vi vil feire ham som konge, nå, 1. s  i advent 2010, og en dag ta i mot ham som all verdens konge og nyskaper.

Tove Rustan Skaar