Jeg reiser hjem igjen

<<Tilbake..>>

«Jeg reiser hjem igjen..»,
av redaktør og misjonskonsulent Rolf I. Ruud.

 

 

 

 

Avskjeder er vanskelige, i alle fall når de reiser som vi er glad i.


Når disiplene fikk vite at Jesus skulle tilbake til himmelen, til sin far, ble de grepet av angst og motløshet. (Joh.14)


Men de fikk trøst. Han lovte at han skulle komme igjen og hente dem, da skulle de få være med til himmelen.


Han kommer igjen til den enkelte troende når vi innhentes av døden, og lik røveren på korset får være med til paradis.


Han kommer synlig igjen for å opptette det evige fredsriket hvor det ikke mer er avskjeder, sorg, lidelse og død.


Jesu himmelfart betyr ikke at han ikke er her.
Da han ble løftet ut av tid og rom, ble han i stand til å være alle steder for alle mennesker til alle tider.


Rolf I. Ruud.