Gud kvitterer

<<Tilbake..>>


Gud kvitterer

Påskedag er den beste av alle dager. Den er lys og varm, den er vid åpen mot framtiden og håpet. Den har lyd av jubel og lovsang. Den dufter av liv.

Hvorfor er påskedag slik? Fordi en grav var tom. Men ikke bare derfor. Det finnes mange tomme graver. Denne graven var tom fordi han som lå der fikk livet tilbake. Han stod opp fra de døde.

Takk

«Jesus lever, graven brast!» synger vi på påskedag. «Påskemorgen slukker sorgen!». Seierssanger og takkesalmer synges fordi Gud har kvittert og godkjent Jesu frelsesverk.

Kvitteringen
I Filipperbrevets kapitel to står det om Jesus at han «ble lydig til døden, ja korsets død. Derfor har Gud opphøyet ham, og gitt ham navnet over alle navn» (vers 8-9). – Det var Gud som oppreiste Jesus fra døden. Dermed viste Gud for all verden at Jesu død på gyldig måte har sonet menneskenes skyld. Jesus har gitt sitt liv som løsepenge for all vår gjeld. Jesu oppstandelse forteller at frelsen er gyldig. Gud signerer, og jeg får ta imot.Døden døde
Lovsangstonene fra påskedag overdøves lett av smerteropene fra en verden hvor lidelse og død fortsatt omgir oss. Men på Jesu oppstandelses dag kan lovsangen fortsatt høres fra kirker verden over – hvor budskapet om Jesu oppstandelse vender troens blikk mot en framtid hvor også døden er død. Og vi lar våre røster slutte seg til: «Han er oppstanden, halleluja!»
Svein Granerud