Vi vil gjerne se Jesus

<<Tilbake..>>

 

«Vi vil gjerne se Jesus»

Noen grekere kom til disiplene og ville ha et møte med Jesus.
Går vi til Guds ord med grekernes bønn, gir Den Hellige Ånd et trefoldig Kristus-bilde.

1. Jesus på korset
Kristus korsfestet er selve mysteriet i evangeliet. Han som døde på korset er et under. Hans unnfangelse, fødsel, liv, død og oppstandelse var undre, alt sammen. Historien om Jesus på korset er det innerste i Evangeliet. Paulus sier i 1 Kor 1,23-24: «Vi forkynner Kristus korsfestet, Guds kraft og Guds visdom.» Frelse er ordnet for oss, utenfor oss og på korset.

2. Et nytt liv med Jesus
Vi får del i Kristi oppstandelsesliv. Det forutsetter at vi er forenet med Kristus i hans død. Hvordan får vi delaktighet med Kristus i hans død? Slik skriver Paulus: «Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.» (Rom 6,4)

3. Til himmelen med Jesus
«Når Kristus vårt liv åpenbares*), da skal også vi åpenbares med ham i herlighet.» (Kol 3,4)

 

 

 

 

 

Åge Hunnestad

*) Kommer til syne