Kongen kommer

<<Tilbake..>>

 

Kongen kommer

Palmesøndag. Jesus rir inn i Jerusalem på et esel og blir hyllet som Konge.

Jødene kjente godt sin historie. I de gamle skriftene fortalte at det skulle komme en ny konge, større enn deres heltekonge David. Han skulle komme nettopp slik Jesus kom denne søndagen. De viftet med palmegrener og ropte «Hosianna!», nesten det som når vi roper «Leve kongen!» Han er den kongen de gamle skriftene fortale om. Men han kom ikke for å bli jødenes konge i Jødeland og drive de romerske okkupantene ut, slik folkemengden trodde og ville.

I møte med Pontius Pilatus senere, han som dømte ham til døden, sier Jesus rett ut: «Mitt rike er ikke av denne verden.»

Han er en fredens konge. Ikke en som hersker med våpenmakt, men kjærlighetens makt. Konge i Guds rike og i hjertene hos alle dem som åpner seg for ham. De som trenger Guds tilgivelse og fred.

Da folket forsto at Jesu ambisjoner ikke var jordisk makt, ble hosiannaropet byttet med et annet rop langfredags morgen: «Korsfest ham!»

 

Rolf Ingvar Ruud