De forsto det ikke

<<Tilbake..>

 

De forsto det ikke.

Joh. 20,1-10.

1 Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven.
2 Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
3 Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven.

 4 De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven.
5 Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn.

 

6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der,
7 og at svetteduken, som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv.
8 Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Og han så og trodde.
9 For de hadde ennå ikke forstått Skriften, at han skulle stå opp fra de døde.
10 Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen.

 

Disiplene hadde ikke forstått Bibelens og Jesu ord om oppstandelsen. Det er også tilfelle med mange i dag.
Til tross for tilstrekkelig kunnskap velger mange ikke å ta konsekvensen av det de vet, og vende seg til Jesus.

Men kristen kunnskap er ikke det samme som kristen tro.
Tro er tillit til Jesus, tillit det han har sagt og til det han har gjort.

Han lever og er den eneste som kan fri oss fra syndens skyld og straff.

Da disiplene kom og så den tomme graven, skjønte de og trodde. I dag kaller Jesus til omvendelse og tro.

Se Jesus i Bibelen, vend deg til ham i bønn om tilgivelse og frelse for at troen på Jesus skal fylle ditt hjerte.


Rolf I. Ruud.