Veiviser for deg S15

Næringen får vi gjennom de fire B´ene:

Bibelen – Guds ord

«Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (Matt. 4,4).

Bibelen gir veiledning og råd:

«Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og blir rustet til all god gjerning,» (2. Tim. 3,16-17).

Snart vil du gjøre samme erfaring som salmisten:

«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti,» (Salme 119,105).

Begynn med å lese Johannesevangeliet. Bli kjent med Jesus. Han har så mye han vil si deg og gi deg.

Taler gjennom Bibelen

Gud taler til oss gjennom Bibelen. Vi får tale til ham i bønnen. Når du ber behøver du ikke bruke spesielle religiøse ord og uttrykk eller tonefall. Snakk med ham som med en fortrolig venn – om alt. «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, frem for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil. 4,6). Om det er vanskelig å konsentrere deg – be høyt! Glem ikke å takke for det Jesus har gjort for deg og vil gjøre for deg.

«Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen,» (Joh. 16,24).

Du er nå på side 15 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>