Veiviser for deg S14

Det nye livet

I dag er første dagen av resten av ditt liv – det evige liv.

To vidunderlige ting har nå skjedd med deg:

Jesus har tilgitt deg alle dine synder. Dessuten har han tatt bolig i deg ved sin Hellige Ånd. Nå er du blitt født på ny,  du er blitt en ny skapning. «Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir,» (1. Pet. 1,23).

«Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til,» (2. Kor. 5,17).

Nå vil Gud at dette nye livet skal vokse. Ellers vil det visne og dø.

Det nye livet trenger derfor både næring og utfoldelsesmuligheter. Les videre hvor du kan finne næringen:

Du er nå på side 14 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>