Hjem Søndagskommentar Kristi forklarelsesdag

Kristi forklarelsesdag

8 min lest
0
0
475

Mark 9,2–13:Jesus Moses og Elia på fjellet

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,  og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.  Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus.  Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»  Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt.  Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»  Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.  På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»

 

Vi er fortsatt inne i Åpenbaringstiden i kirkeåret. Den begynner med Kristi Åpenbaringsdag (4. januar 2015) og avsluttes med Kristi forklarelsesdag. Åpenbaringstiden har bibeltekster som viser forskjellige sider ved hvem Jesus er og hvordan han åpenbarte seg for verden. Åpenbaringstiden kulminerer i Kristi forklarelsesdag da Jesus åpenbarte sin guddommelige oppe på et høyt fjell for de 3 nærmeste disiplene, Peter, Jakob og Johannes.

Jesus ble forvandlet foran øynene på dem. Klærne ble skinnende hvite og han strålte sterkt. Samtidig dukket både profeten Elia og Moses opp. De snakket med Jesus.  Disiplene ble så forfjamset og redde at de ikke visste hva de skulle si.  Kanskje det var derfor kom med det rare forslaget om å bygge tre hytter for dem?

Forvandlingen på fjellet ligner på den måten Jesus åpenbarte seg for Johannes en søndags morgen på Patmos: ”Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø, øynene var som flammende ild,  føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruset av veldige vannmasser.” Joh. Åp. 1,14.

På fjellet lød det en røst fra skyen som kom og skygget over Elia og Mose. Det var Guds røst som sa ”Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!”  Da så de bare Jesus.  Dette var en tydelig forklaring av hvem Jesus er. At han er Gud av Gud.

Peter og de andre disiplene glemte det aldri.  I ettertid skrev Peter i 2. Petersbrev 1,16-18 som følger:  Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»  Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.”

De var øyenvitner og så hans guddommelige storhet.  De kunne aldri glemme det. Men på veien ned fra fjellet påla Jesus dem om ikke å si noe om det de hadde opplevd før etter hans oppstandelse.

Jesus kunne ikke fremstå som Guds veldige sønn (Rom. 1,4) før han hadde gått den tunge veien nedover gjennom lidelse og død. Først etter sin soningsdød på korset kunne han stå opp og fram og si ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord!”. Men nå har Han fått denne makten og han er med oss alle dager inntil verdens ende.

 

 • julekalender2017dag13

  Adventskalender 2017 – Dag 13

  Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…
 • julekalender2017dag12

  Adventskalender 2017 – Dag 12

  Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…
 • 20171209_1842131

  3. Søndag i adventstiden

  Luk 3,7-18 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem…
Last flere relaterte artikkler
Last flere av Hans Thore Løvaas
 • 20171209_1842131

  3. Søndag i adventstiden

  Luk 3,7-18 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem…
 • 20171203_2120361

  2. Søndag i adventstiden

  Luk 21,27-36 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men nå…
 • lys1

  1. Søndag i adventstiden

  Luk 4,16-22a Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn…
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

Adventskalender 2017 – Dag 13

Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…