Hjem Søndagskommentar Domssøndag/Kristi kongedag – 23.11.14

Domssøndag/Kristi kongedag – 23.11.14

5 min lest
0
0
522

Matt 25:31-46.Illustrasjon Dommen 1321260565

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet,  og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene,  og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.

 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.  For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg;  jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’  Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke?  Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg?  Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’  Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.  For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke;  jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’  Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’  Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’  Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

 

Siste søndag i kirkeåret har lenge båret navnet Domssøndagen. Nå heter den også det mange kirker har kalt den lenge, Kristi kongedag.

Jesus viser seg som konge, ved at han tar et endelig oppgjør med urettferdigheten i verden. Han satte sitt stempel på denne urettferdigheten da han ble korsfestet for både vår og verdens synd. Nå lever vi i en nådetid, hvor våre synder kan festes til korset. Det er en mulighet vi har – på denne siden av oppgjørets dag.

 

Ordet fra Gud blir en beskrivelse av hva som så kommer til å skje: Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde». Dette blir vår og verdens historie.

 

Kan hende vi nå får behov for å gå inn i stillhet for Gud og si ham våre synder i ærlighet og oppriktighet, så vi kan frikjennes i dommen når alle folkeslag skal samles foran ham. På kongens dag.

 

Last flere relaterte artikkler
 • hender-jord18

  Maria budskapsdag

  Luk 1, 26-38   Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til e…
 • bibel14

  3. søndag i fastetiden

  Luk 11, 14-28 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begyn…
 • Tilgitt

  10. søndag i treenighetstiden

    Efes 4, 29-32 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er …
Last flere av Inge Morten Paulsen
 • something-1-of-1

  1. søndag i fastetiden

  Matt 16,21-23 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han …
 • 29102010476

  Fastelavenssøndag

  Joh 12,20-33    Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. …
 • sondagstekst-1-of-1

  Kristi forklarelsesdag.

  Mark 9,2-13 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp …
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

«Be deg igjennom Fasten» – Uke 1

«Hva kan fasten bety for meg?» – Betraktning av Kate Major Fem år siden …