Hjem Søndagskommentar 3. søndag i fastetiden – Åndsmakter og virkelighet

3. søndag i fastetiden – Åndsmakter og virkelighet

10 min lest
0
0
444

Luk 11,14-28Jesus_the_Teacher030

En gang drev han ut en ond ånd av en som var stum; og da den var fart ut, talte den stumme. Folk undret seg,  men noen av dem sa: «Det er med hjelp fra Beelsebul, høvdingen over de onde ånder, han driver de onde ånder ut.»  Andre ville sette ham på prøve og bad ham om et tegn fra himmelen.  Men han visste hva de tenkte, og sa til dem: Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus etter hus styrter sammen.  Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde ånder.  Men er det med Beelsebuls hjelp jeg gjør det, hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne.  Men er det ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.  Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får han ha sin eiendom i fred.  Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra ham våpnene som han satte sin lit til, og deler ut det bytte han tar fra ham.  Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.  Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.»  Den kommer dit og finner det feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå.  Som han sa dette, var det en kvinne i folkemengden som ropte: «Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.»  Men Jesus svarte: «Si heller: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.»

 

Åndsmakter og virkelighet

I møte med en tekst som denne har mye teologisk kløkt vært brukt på å bortforklare. Det er en frukt av opplysningstiden. For dette måtte bare være forestillinger? Det måtte vel handle om gode og dårlige krefter som rev og slet i mennesket? Må det ikke forklares  psykologisk eller medisinsk? Vi vet da bedre i dag enn denne primitive virkelighetsforståelsen. Men sett at vi er lurt, lurt til å tro at vi har sett alt?

Det er ingenting i teksten selv, enn si i NT som skulle tilsi at teksten handler om noe annet enn hva den faktisk sier.

Nei, dette passer utmerket inn i Bibelens totale virkelighetsbilde. Det er to makter. Den sterke og den sterkeste. Parallell teksten hos Mat. er opplysende. Satan har også et rike, et rike som kan gå til grunne eller bli stående. Det riket er også til stede i denne verden.  Vantroen er et eksempel på dette rikets makt og innflytelsen. Paulus går så langt at han kaller Satan/Beelsebul for denne verdens gud, som har blindet de vantros sinn, så de ikke ser. Men dette riket kan også fysisk innta et menneske med de helt merkeligste eller uhyggeligste virkninger, stumhet, blindhet, overnaturlige krefter eller kunnskap.

Slik er verdens kår. Mørket rår. Slik er virkeligheten. Denne siden fanges aldri inn av den vitenskapelige «lupe».

Men lyset skinner i mørket, og mørket skal ikke få makt over det.

På grunn av Jesus Kristus, Guds Ånd, Guds finger, så er den sterkestes rike kommet nær, nådd helt fram til oss, og plutselig lever vi under helt nye og andre vilkår. Djevelen er både deprimert og livredd nå. Han møter stadig sin overmann.  Kulden gir seg, snøen og isen smelter, det er kommet skikkelig mildvær.

Å bli en kristen, bli frelst er å bli fridd fra mørkets makt, og å bli satt over i den sterkestes rike.

Det er kamp om mennesket

Kampen mellom de to riker gjelder mennesket. Det er kamp om din sjel, ditt liv, din framtid.

Jesus utfordrer

At den sterkeste har kommet som binder den sterke, røver hans gods, det trellbundne mennesket, setter det i frihet, gir det liv og fremtid er jo fantastisk for å si det mildt. Det som blir umulig nå er nøytraliteten, vente å se holdningen, sitte på gjerdet strategien.  Her nytter det ikke med fin humanistisk blomstertapet på veggene, eller kunnskapens fantastisk lys i taket, eller nyåndelighetens  helhetlige meditasjonskrok. Det huset vil bli inntatt av Satans herrvelde, om ikke Kristus blir husets herre. Enten er du med, eller så er du mot. Vi må velge mellom lys og mørke.

Hos Matteus gjøres dette enda klarere, at i denne situasjonen å spotte den Ånd, den eneste makt som kunne ha opplyst oss, kalt oss, og skapt troen i oss, er en dødsvei, det vil ikke bli tilgitt.

Det som teller nå er ikke slektskap, ikke kultur, ikke ytre begeistring eller annerkjennelse, men å høre Guds Ord og ta vare på det.

Det eneste som lyser i dette mørket er Guds Ord. Det eneste som kan berge mennesket nå er Jesus og hans verk, det levende ordet.

Men det kan også berge, ja gi full seier, for Han er den sterkeste.

 

 • Jesus Taler

  3. søndag i treeningstiden

  Markus  10.13 -16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene…
 • https://hcfwomen.files.wordpress.com/2013/07/worship-2.jpg

  TID FOR BØNN

  Gi meg Jesus, bare Jesus…. Jeg nynner på en sang jeg egentlig ikke kan så godt… Kanskje sy…
 • Bibel

  Rekkefølgen for brevene i Det nye testamentet (NT)

  Spørsmål: Lars Enarson som har programmer på Visjon Norge snakket nylig om noe jeg ikke vi…
Last flere relaterte artikkler
 • im003697

  11. Søndag i treenighetstiden.

  Matt 23,37-39 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sen…
 • 033

  10. Søndag i treenighetstiden

  Luk 5,27-32 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tol…
 • pa-fjellet

  Kristi forklarelsesdag

    Matt 17,1-9 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes …
Last flere av Arne Inge Vaalandsmyr
 • photo-02-07-2015-00-51-34

  2. søndag i fastetiden.

  1 Mos 3,8-15 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveld…
 • something-1-of-1

  1. søndag i fastetiden

  Matt 16,21-23 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han …
 • 29102010476

  Fastelavenssøndag

  Joh 12,20-33    Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. …
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

3. søndag i treeningstiden

Markus  10.13 -16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene…