Hjem Aktuelt Et samfunn uten kristne røtter vil forråtne.

Et samfunn uten kristne røtter vil forråtne.

6 min lest
0
0
441

Kristendomsundervisningen er borte fra skolen. Et utvalg har foreslått å ta bort henvisningen til at samfunnet bygger på den kristne arv i grunnloven. Dette er bare noe av det som har skjedd i løpet av en generasjon. Det ble sagt om gårdsdrift i Trøndelag: ”Det 4 generasjoner har bygd opp, kan den 5. rive ned.” Det samme kan sies om samfunnet og utviklingen når det gjelder samfunnsmoralen på områder som samliv, ærlighet, pengebruk, banning, ærekrenkelser, omsorg, synet på det ufødte liv, og synet på gamle og syke.


http://www.normisjon.no/Images/1511/v02_2BC9058649CF5C731598EC5F8F2D60D6.jpg

Før kristendommen slo rot i Norge var det utbredt å ha slaver, bruke ’friller’ til sex utenom ekteskapet og det å sette ut syke eller invalide barn i skogen. Når kristendommen slo rot ble dette endret både gjennom lovgivningen og i praksis.

Dagens brudd med kristen undervisning og kristne røtter i samfunnet fører nå gradvis til endring i lovgivning og praksis slik at samfunnet blir mer og mer preget av umoral sett i forhold til de 10 bud.

Jeg leser en bok om disse tingene. Den heter ”Hva om Jesus ikke hadde blitt født?” av James Kennedy og Jerry Newcombe. Den underslår ikke de negative aspektene i kristenhetens historie, d.v.s. korstogene, antisemittismen, inkvisisjonen, religionskrigene og hekseprosessene. Men det som langt overskygger dette er hva Jesus har betydd gjennom kristne mennesker fylt av sannhet og kjærlighet.

Det er egne kapitler om hva sann kristendom har betydd for omsorg og omtanke for de utstøtte, for helsevesen og medisin, for almenutdannelse, kristendommens bidrag til menneskerettighetene, til sex og familieliv, tiltakslyst og arbeidsetikk og samfunnsmoralen m.m.

Når det gjelder Norge så er det ingen tvil om at den religiøse vekkelsen gjennom Hans Nielsen Hauge betød mye for arbeidsmoral, kvinners rettigheter og det politiske og nasjonale liv etter 1800. Jmf. Karsten Alnæs i Historien om Norge, bind 3, side 11- 42.

I 2. Tess. 2,7 står det noe om det som holder igjen på forråtnelsen: ”Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien.”

Det som holder igjen er kristne som er lys og salt i verden. Da Sodoma gikk under, ville 10 rettferdige kunne ha forhindret det. Men det var ikke så mange igjen.

Kristne som virkelig fungerer som lys og salt, vil kunne holde igjen på samfunns-forråtnelsen. Men det må være kristne som både forholder seg til Guds lov uten avkorting og Guds evangelium uten tillegg.

Martin Luther legger hele motivasjonen til å kunne klare å leve som lys og salt etter de 10 Guds bud i spenningen mellom lov og evangelium. Forklaringen til budene begynner alle med at vi skal FRYKTE og ELSKE Gud slik at vi gjør og ikke gjør.

Vi har ikke lenger stor politisk innflytelse på samfunnsutviklingen gjennom samfunnsdebatt og arbeid med gode lover. Vi skal jobbe på den fronten også, men det viktigste fremover blir antagelig at kristne vender tilbake til ”den første kjærlighet” og lærer å frykte og elske Gud slik at lyset ikke blir satt under en bøtte eller at saltet mister sin kraft.

 

 • https://hcfwomen.files.wordpress.com/2013/07/worship-2.jpg

  Det kristne menneskesynet

    Hvordan kan man sammenligne dagens menneskesyn i Norge med det kristne menneskesyne…
 • Jesus Taler

  3. søndag i treeningstiden

  Markus  10.13 -16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene…
 • https://hcfwomen.files.wordpress.com/2013/07/worship-2.jpg

  TID FOR BØNN

  Gi meg Jesus, bare Jesus…. Jeg nynner på en sang jeg egentlig ikke kan så godt… Kanskje sy…
Last flere relaterte artikkler
 • img_0566

  Domssøndag/Kristi kongedag

  Matteus 25,31-46 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, d…
 • vann1

  24. Søndag i treenighetstiden

  Matteus 18,1-6 og 10-14 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i h…
 • postkasse-vinter1

  Søndag før pinse – talsmannen

  Joh. 15,26-27 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd s…
Last flere av Hans Thore Løvaas
Last flere inn Aktuelt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

Det kristne menneskesynet

  Hvordan kan man sammenligne dagens menneskesyn i Norge med det kristne menneskesyne…