Hjem Spørsmål og svar Kan dåpen oppheves?

Kan dåpen oppheves?

3 min lest
2
0
833

Spørsmål:Illustrasjon Jesu dåp 1308593323

Jeg ble døpt i kirken når jeg var ca. 2 mnd. gammel. Kan dette oppheves ved søknad fra meg?

Per Arne


Svar:

Hei Per Arne!

Nei, dåpen kan ikke oppheves. Det er en utført handling som er bevitnet i kirkebøkene, og det finnes ingen ordning hverken kirkelig eller juridisk som kan gjøre dåpen ugjort. Nå er det bare opp til deg å bestemme hvordan du skal forholde deg til det som skjedde i kirken da du var 2 mnd. gammel. Du kan se bort fra det eller du kan ta ta følgende av det som den viktige kristne handling det var.

Dersom du spør slik fordi du ikke vil ha noe med kirke og kristen tro å gjøre, er det ditt valg å ta følgene av det for din egen del. Det at du en gang ble døpt kan du uansett ikke gjøre noe med. Dersom du er en kristen som har fått et annet syn på dåpen enn det som gjelder i Den norske kirke, og derfor mener at barnedåp ikke er rett, er det opp til deg om du vil se bort fra den eller ikke. Dersom du vil døpe deg som voksen, er det gjendåp og du blir i tilfelle døpt to ganger. Sett fra vår side er det i strid med Guds ord, der det er klart at dåp skal skje bare èn gang.

Derfor skulle jeg ønske at du kan se verdien av det som skjedde med deg da du var 2 mnd. gammel, glede deg over dåpens nåde og være opptatt med å leve den ut i levende tro!

Vennlig hilsen
Anfin Skaaheim


Har du et spørsmål? Klikk her for å fylle ut skjemaet til svar-panelet

 • baby nyfødt1

  Gjendåp

  Vet ikke om dere enda svarer på spørsmål her, men jeg er desperat. Kan jeg bli døpt på nyt…
 • Illustrasjon Jesu dåp 1308593323

  Kan jeg døpes om igjen?

  Spørsmål: Hei. Jeg ble døpt som liten, men vil døpes igjen nå. Er 17 år. Foreldrene mine v…
 • Illustrasjon Maria med barnet

  Hvilken verdi har dåpen?

  Spørsmål: Hei. Vi er en gruppe unge som samles av og til for samtale / diskusjon. Diskuter…
Last flere relaterte artikkler
 • Anfin 850 high res (retusjert varmere farge)

  Anfin’s siste taler

  Anfin’s siste taler før hans død, talt i Melhus bedehus 19-20.2.2016 Anfin Skaaheim …
 • Anfin Skaaheim

  BIBELSKE UTTRYKK I NORSK DAGLIGTALE

  Taler: Anfin Skaaheim Kåseri holdt i forbindelse med bibelmaraton i Solvangkirken, Tønsber…
 • Anfin Skaaheim

  Nye former for kristent samliv?

  Etter det fatale kirkevalget i høst har vi sett en utvikling som virker skremmende for oss…
Last flere av Anfin Skaaheim
 • baal-fest1

  Hva er fortapelse?

  Det er noe jeg strever med å akseptere. Den gjelder det største alvoret i Bibelen, nemlig …
 • baby nyfødt1

  Er det nok å være døpt

  Jeg har to spørsmål. 1. Hvor mange besøk har jesusnett daglig? 2. Er et døpt menneske en k…
 • Hvordan leve som kristen

  Hei. Takk for fin side. Tok imot Jesus for snart to år siden. Etter år med spillavhengighe…
Last flere inn Spørsmål og svar

2 Kommentarer

 1. Kine R. Vigdal

  17. februar 2013 på 12:43

  Hei Per Arne og Anfin smile: Dette med dåp er eit viktig spørsmål for meg, og eg har difor svært lyst til å fortelje mi tru på dåpen!
  Då eg var ca 3 månadar bar foreldra mine meg til dåp i Den Norske Kirke. Det var eit valg dei tok for meg, det var ikkje eit valg frå mi side. Difor hadde eg ikkje gjort valget: å døype meg!( Markus 10:14b «La de små barn komme til MEG, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.» Matteus 19: 13-15 og Lukas 18: 15-17) )Eit lite barn høyrer GUDS RIKE til utan at det blir barnedøypt! Det eg seier no er at barnet ikkje har ansvar for den dåpen foreldra ber dei fram til! Eg ser på dåpen i kyrja som ei rituell handling for medlemsskap. Ingen blir frelst i dåpen ! Viss frelsa var avhengig av det, ville JESU KRISTI VERK PÅ GOLGATA vere avhengig av menneskelege handlingar… slik er det ikkje! JESUS KRISTUS sitt verk på Golgata kjøpte alle mennesker i heile verda attende til samfunn med GUD DEN ALLMEKTIGE, himmelen og jorda sin SKAPAR- dersom dei seier JA til JESUS som frelsar/redningsmann og sjef i livet deira! (Romarane 9:10 «For viss du bekjenner med din munn at JESUS er HERRE, og tror i ditt hjerte at GUD har oppreist HAM fra de døde, skal du bli frelst.» Matt 10:32 og Filipparane 2:6-11) Eg sjølv valgte å ta imot JESUS som min sjef då eg var 18 år 2 månadar og 1 veke gamal. Da blei tomrommet i hjarta mitt fylt og eg følte meg ikkje einsam og tom lenger! I dag er eg 50 år, og eg har i alle desse åra erfart at JESUS KRISTUS er den HAN seier HAN er, og at HAN held ord! JESUS har alltid vore der for meg og hjelpt meg gjennom alle ting i livet! Eg har fått ein fantastisk mann som elskar meg og eg har fått fleire barn som er glad i meg! Det er svært store og viktige hendelsar i livet mitt! Likevel er det største eg har opplevd Å få JESUS KRISTUS som HERRE og SJEF i livet mitt! Eg vil anbefale ALLE mennesker å følge JESUS! Det er det rikaste og mest spanande livet nokon kan tenkje seg 🙂 Då eg vart kristen som ung kvinne byrja eg å lure på dette med dåp. Etter mykje lesing av GUDS ORD, BIBELEN, fann eg ut at dåpen var ein god samvittighets bekjennelse. For å bekjenne seg til KRISTUS, og for å ha ein god samvittighet må ein vere voksen og ta ansvar for eigne valg! Skriftstadane mine er: !. Peters brev 3:21 «..Dåpen er ingen renselse fra yttre urenhet, men en GOD SAMVITTIGHETS BEKJENNELSE til GUD, i kraft av JESU KRISTI OPPSTANDELSE» (Apstlenes gjerninger 2:38, 8:36-38, 10:44-48, 19:1-8, 22.16. Romarane 6: 3-4. Galatarane 3:27. Kolossarane 2:12, 3:13) Vidare såg eg i Bibelen at ein må fyrst komme til tru, og så bli døypt! Eit lite barn kan ikkje komme til tru! Det er fyrst når ein er vaksen nok til å reflektere over ulike ting at ein kan ta eit bevisst valg; komme til tru! Apostlenes gjerninger 8:36-38 » Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: » Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt? Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at JESUS KRISTUS ER GUDS SØNN.» Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Det er verdt å lese heile historien i kapittel 8 og vers 26-40! Mine barn blei ikkje barnedøypte! Då dei var i konfirmasjonsalderen døypte dei seg i Kyrkja, og blei konfirmerte der, Det var deira valg! Eg er svært glad i kyrkja i heimbygda mi! Me har ein gudfryktig flott prest! Dei har eit fantastisk flott barnearbeid, og eg går på gudstjeneste så ofte eg kan! Det er alltid gode åndsfylte gudstjenester. Det eg ikkje er enig i er barnedåpen! Mange mennesker trur at viss dei er døypte og konfirmerte så høyrer dei KRISTUS til! Det er ikkje sant! Ein må bestemme seg og invitere JESUS KRISTUS inn i hjarta som personleg redningsmann og fylgje HAN! Det er einaste vegen til frelse, til kontakt med GUD FADER, og inngangsbiletten til himmelen! Måtte alle mennesker velge Kristus, og få del i gleda og livet Hans 🙂

  Svar

  • Anfin

   6. mars 2013 på 17:40

   Hei Kine

   Det er godt å lese kva trua på Jesus betyr for deg og det innhald og meining det har gjeve i livet ditt. No fortel du om det i samband med eit svar eg gav til Per Arne der ha spør om dåpen kan opphevast. No spurde ikke Per Arne om synet på dåpen, og difor ikkje svaret mitt ei ugreiing om det. Men det du skriv, kan eg gjerne kommentere.

   Det avgjerandre spørsmålet her er om det er frelse i dåpen. Det avviser du, og det er noko som du er komen fram til ved å lese Bibelen grundig. For meg blir det underleg. Du siterer nemleg 1.Pet. 3,21 der det står at dåpen er bøn til Gud om eit godt samvit, noko du meiner berre kan gjelde vaksne. Men i det same verset står det om dåpen “som no frelser dykk óg”, og det skjer i kraft av Jesu oppstode som er føresetnadne for det som skjer i dåpen. Du skriv at frelsa kan ikkje vere avhengig av dåpen, for då ville Jesu verk på Golgata vere avhengig av menneskelege handlingar. Frelsa er avhengig av Jesu soning av våre synder på korset, men dette må formidlast til oss gjennom det som skjer med oss ved ord og handlingar. Difor er det å bli frelst avhengieg av at Ordet blir forkynt til og av oss og dåp utført etter Jesu ord og befaling.

   At Gud formidlar frelse gjennom dåpen, står fleire stader. I Matt 28,18-20 står det at folkeslag skal bli gjort til læresveinar ved at ein døyper og lærer dei døypte å halde alt som Jesus gav påbod om. I Joh 3,5 står det at ein må bli fødd av vatn og Ande for å kome inn i Guds riket. Vatn kan ikkje her stå for noko anna enn dåpen. I 1.Tim 3,5 står det at vi blir frelst ved det badet som gjenføder og fornyar ved Den heilage ande. Og i Mark 16,16 står det at den som trur og blir døypt, skal bli frelst. Her blir tru nemnd før dåp, sidan det er omtale av det som skjer når ein forkynner for vaksne heidningar. Dei kom til tru og fikk del i frelse ved at dei blei døypte. Her er ikkje rekkefølgen av dåp og tru det avgjerandre, men at begge deler høyrer med. Det du viser til i Apg 8 går i same retning. Då Filip hjalp det etiopiske hoffmannen til tru, ba han straks om å bli døypt for å få del i det som han hadde kome til tru på. Kvifor ba han ellers om å bli døypt?

   Det er viktig å ikkje spele dåp og tru ut mot kvarandre. Begge deler høyrer med. I tru på Jesus held vi fast i det vi fekk i dåpen. Dersom vi ikkje trur, mister vi det vi fekk i dåpen. Då må vi ikkje gjere tru om til ein menneskeleg prestasjon som ein må ha ein viss alder for å kunne velge å ha. Vi må heller ikkje gjere vår evner til å velge til det avgjerandre. Det er mange val som andre tek for oss. Du valde ikkje å bli døypt som barn, det valet gjorde foreldra dine før du kunne gjere eit slikt val. Men du valde heller ikkje at du skulle få opplæring i kristen tru då du var for liten til å be om det. Etter kvart som vi veks opp må vi avgjere om vi vil stå for dei val andre har gjort for oss, og seie ja til det dei valde eller avvise det. Er dåp naudsynleg for frelse, må borg og bli døypte, for då treng vi det alle, uansett alder.

   Det er klårt påvist at dåp av born vart praktisert i urkyrkja. Det er ikkje så rart, for omskjæring som blei praktisert då guteborn var åtte dagar gamle, var inngangen til Gudsfolket i den gamle pakta. Då var det naturleg at dåpen blei sett på som inngangen til det nye Gudsfolket. Difor nyttar Paulus denne samanlikninga i Kol 2,11-13. Sjå og Rom 6,3-5!

   Som du ser, kan dei bibelorda du nemner, tolkast på ein annan måte enn det du gjer. Det viktigste er trass alt at vi er samde om at det er Jesus død og oppstode som gjer det mogleg å bli frelst, og det er vi samde om!

   Venleg helsing
   Anfin

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

Gjendåp

Vet ikke om dere enda svarer på spørsmål her, men jeg er desperat. Kan jeg bli døpt på nyt…