logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Barn & Familie> Familietekster> Palmesøndag – hvorfor valgte Jesus en Eselfole?

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato20-03-16 00:07 Treff663 Kommentar0
 

Innhold

Palmesøndag hvorfor valgte Jesus en Eselfole?

 

Viste du at påsken er den største høytiden/festen for alle som tror på Jesus.

Om du følger med i hva som skjer i påsken dag for dag vil du finne ut av hvorfor den er det

Et spennende mysterium. I dag skal vi se på fortellingen om Palmesøndag. Det var den dagen Jesus red inn i Jerusalem. Har du hørt den fortellingen før? Den begynner slik:

 

Jesus var på vei til Jerusalem og stoppet ved en høyde som het Oljeberget.

 Der spurte han to av disiplene om de kunne hente en esel fole til han. Han sa til dem

Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noen menneske på. Løs den og lei den hit

Og om noen spør dere: Hvorfor løser dere den? Skal dere svare Herren har bruk for den  

Luk 19 v30-31


De to disiplene gjorde som Jesus ba de om. De var helt sikre på at de ville finne et esel, 

for det hadde jo Jesus sagt. Men hva skulle han bruke den til? De var nok spente der de gikk for å hente en eselfolen, for hele den tiden de hadde gått sammen med Jesus hadde vært full av overraskelser. Kanskje de  lurte litt på hva han som eide esel folen ville si. Men det som er så rart, er at han som eide eselfolen ble ikke sint. Kanskje han hadde hørt om Jesus, det vet vi ikke, men han forsto at det var riktig av han å gi dem eselfolen fordi Jesus trengte den.

 

Så leide de eselfolen til Jesus. Når man skal ri er nok en hest bedre, for esler kan fort blir litt vrange og nekte å gå fremover. Og dette eselet var en fole, en som aldri noen hadde blitt ridd på før. Hvorfor valgte ikke Jesus en hest i stedet? På den tiden Jesus levde var det slik at hest var noe de brukte i krig. Så om Jesus hadde kommet på en hest hadde de ikke blitt så glade. 

Da tro jeg de hadde blitt redde for da hadde de tenkt på krig og det er bare trist. Vi leser vider for å se hva som skjer.

 

Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot Jesus sette seg opp. Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien. Da han nærmet seg skråningen ned mot oljeberget , 

begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerninger de hadde sett. De ropte: Velsignet er han , kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste! 

Luk 19 v 35-38


Høres det ikke flott ut, man får lyst til å synge og danse med palmegrener og fargerike stoffer og det tror jeg de gjorde.

 Lukk øynene dine så tror jeg du kan se det for deg.

 

Jesus kom med glede og fred han er kongene konge, og kom ridene på en eselfole inn mot i Jerusalem. Han er en fredskonge.  Jesus kommer til oss ogsåHan er så glad i oss han vil hjelpe oss og han går sammen med oss hver dag. Selv om du ikke kan se han. Om vi danser og synger eller om vi er litt lei oss så er han der. Vi kan snakke med han om alt. Han er vår konge og vi er hans barn, eller vi kan si at vi er hans prinsesser og prinser. Det er ganske flott.

 

Neste fortelling er om en annen dag i påsken, skjærtorsdag og da skjedde det mye, så mye at disiplene ikke greide å holde seg våkne. Så det tro jeg vi må ha to fortellinger for å høre om eller så sovner kanskje vi også. Følg med videre i påskemysteriet.

 

v/Mary Anette Skaaheim


 

0

Kommentar liste

Ingen kommentar

Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.