logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Les & Lær> Jesus> Vi vil gjerne se Jesus

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato12-03-16 00:49 Treff231 Kommentar0
 

Innhold

“Vi vil gjerne se Jesus”

Noen grekere kom til disiplene og ville ha et møte med Jesus.
Går vi til Guds ord med grekernes bønn, gir Den Hellige Ånd et trefoldig Kristus-bilde.

1. Jesus på korset
Kristus korsfestet er selve mysteriet i evangeliet. Han som døde på korset er et under. Hans unnfangelse,

 fødsel, liv, død og oppstandelse var undre, alt sammen. Historien om Jesus på korset er det innerste i     Evangeliet. Paulus sier i    1 Kor 1,23-24: “Vi forkynner Kristus korsfestet, Guds kraft og Guds visdom.” 

Frelse er ordnet for oss, utenfor oss og på korset.

2. Et nytt liv med Jesus
Vi får del i Kristi oppstandelsesliv. Det forutsetter at vi er forenet med Kristus i hans død.

 Hvordan får vi delaktighet med Kristus i hans død? Slik skriver Paulus: “Vi ble altså begravet med ham 

ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet,

 så skal også vi vandre i et nytt liv.” (Rom 6,4)

3. Til himmelen med Jesus
“Når Kristus vårt liv åpenbares*), da skal også vi åpenbares med ham i herlighet.” (Kol 3,4)

 

 

 

 

 

Åge Hunnestad

*) Kommer til syne

 

0

Kommentar liste

Ingen kommentar

Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.