logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Les & Lær> Faste> 1 Søndag i faste tiden - Verdens Viktigste kamp

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato11-03-16 23:55 Treff168 Kommentar0
 

Innhold

1. søndag i fastetiden – Verdens viktigste kamp.

Tekstkommentar av Tove Rustan Skaar

 

Matt 26,36-45Getsemane

Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: 

«Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.»  Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru.  Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» 

 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba:

 «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 

 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? 

 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.»  Igjen, for andre gang, 

gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» 

 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk

 på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang.  Så kom han tilbake til disiplene og sa:

 «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender.

Verdens viktigste kamp.

Fastetid er kamptid. Søndagens tekst tar oss med inn i Jesu kamp, den mest intense og skjebnesvangre kampen i verden.

 Vi må nærme oss dette mysteriet med ærbødighet. Her sloss Menneskesønnen sitt livs kamp. Nå er timen kommet .

Det han har kommet til verden for, skal fullføres. Han har vært forberedt lenge. Han har også forsøkt å forberede

 sine disipler på at veien til Jerusalem ikke var veien til maktovertakelse, men til lidelse, kors og død.

 Men de forsto det ikke (Mark 9,31.32)

Timen er kommet og det er ingen vei forbi. Eller er det det? Er det virkelig ikke mulig å slippe det forferdeligste? 

Jesus ber faktisk inderlig om å få slippe. Far, er det ikke mulig å finne en annen måte å frelse verden på? Og han sloss.

 Med seg selv og med sin Far.

Det står i Hebreerbrevet (5,7) at han bønnfalt «med høye skrik og tårer han som kunne frelse ham fra døden».

 Det rare er at det også står: «han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig». Han ble bønnhørt ved å få kraft til å gå gjennom,

 ikke utenom. Han var Sønnen som lærte lydighet ved å lide, v 6.

Så var korset, lidelsen og døden Gud Faders vei og Jesus går den til ende. Han fullfører!  Jesus dør fordi Gud vil det

. Gjennom kampen i Getsemane vinner Jesus det viktigste slaget i verden: slaget om vårt evige liv.

 Lydig til døden bærer han sitt kors. Og derfor ble han opphøyet over alle. Les Fil 2,6-11.

Fastetid er kamptid også for oss. Jesus kjempet sin kamp alene. Ingen greide å våke med ham. 

Men han våker med oss. Vi er aldri alene.

Vennlig hilsen

Tove Rustan Skaar

Person Tove Rustan Skaar 19052004114818

 

0

Kommentar liste

Ingen kommentar

Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.