logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Video & Lyd   > Andakter
Total 12
 • 12
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 11
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 10
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 9
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 8
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 7
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 6
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 5
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 4
   • Opplesning av fortellingen av oppstandelsen basert på Lukas evangeliet. Lest av Ingelinn G. Rabenoro…
 • 3
   • Anfin Skaaheim taler på bakgrunn av Johannes sin fremstilling av oppstandelsen.
 • 2
   • Tale av Anfin Skaaheim fra 2011 om Langfredag.
Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.