logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Påskeaktiviteter   > 3D Påskebilde
Totale 2 1 side

Innhold

   3D Easter decorations

 

  

 

You need: a foundation in hard material, white toilet paper without pattern, paper glue, water, disposable gloves and a painting kit.

 

1. Tear up toilet paper into small pieces. Put the pieces into a plastic box. Put some glue and water into the box.

2. Knead it together.

3. Put it on a foundation (canvas or cardboard) and in the pattern u want. 

4 Paint it in the desired color (you do not need to wait till it is dry)

5. Let it dry.

 

Tip: Use disposable gloves!

  

 
Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.