logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Påskeartikler> Påskedag> Jeg har sett Herren

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato12-03-16 00:29 Treff129 Kommentar0
 

Innhold

Jeg har sett Herren.

 

Joh. 20, 11-18.


11 Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven.
12 Da får hun se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget,

 en ved hodet og en ved føttene.
13 De sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min Herre bort,

 og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!

14 Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus.
15 Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, 

og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!
16 Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester.
17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! 

Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.
18 Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! 

Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne.


”Jeg har sett Herren” – roper Maria Magdalena triumferende.

 

Det begynte med gråt. Gråt har mange årsaker. Livet har mange skuffelser og lidelser.

Maria gråt fordi hun ikke fant Jesus ”De har tatt min Herre bort –

 ” Er Jesus skjult for deg? Du kan finne han! 

Han er spesielt nærværende i Ordet / Bibelen,

 

Når du hører Guds ord og når du tar i mot nattverden. Han er nær når du ber, 

nær deg når du gråter over deg selv og slik du har stelt deg i livet.

”Herren er nær hos den som har en sønderbrutt hjerte, og han frelser dem

 som har en knust ånd”Salme 34.

Maria Magdalena fant Jesus og måtte dele sitt funn med andre,

 det er også ditt privilegium.

 

Tekst ved  Rolf I Ruud


 

0

Kommentar liste

Ingen kommentar

Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.