logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Påskeartikler   > Langfredag
Totale 4
Langfredag Liste
4 Jesus legges i graven. 인기글첨부파일 Jesusnett | 03-11 | Treff: 190 | ♥ 0
3 Mark. 14,26-72 – 15,1-37. 인기글 Jesusnett | 03-11 | Treff: 191 | ♥ 0
2 BLOD, SVETTE OG TÅRER 인기글 Jesusnett | 03-11 | Treff: 135 | ♥ 1
Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.