logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Påskeartikler> Skjærtorsdag> Jesus vasker disiplenes føtter.

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato11-03-16 22:48 Treff191 Kommentar0
 

Innhold

Jesus vasker disiplenes føtter.

Joh. 13, 1-15.

1 Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste.
2 De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham.
3 Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud.
4 Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne, og tar et linklede og binder det om seg.
5 Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg.
6 Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Herre, vasker du mine føtter?
7 Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.
8 Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg!
9 Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet!
10 Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.
11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene.
12 Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere?
13 Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det.
14 Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter.
15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

 

Det var kvelden før Jesus skulle forlate disiplene og bli ført til korsfestelse på Golgata. Det måtte ha vært en helt spesiell kveld. 
Johannes forteller i fem kapitler hva Jesus sa og gjorde, der han samlet disiplene om seg før sin død og oppstandelse.
Han bandt dem til seg på en helt spesiell måte, og han ga dem oppmuntring og råd som skulle prege dem livet ut.
Han ville gjennom det hjelpe dem til å forstå det som snart skulle skje.

 

Jesus begynte med å vaske føttene deres. Det var uhyre oppsiktsvekkende. Det var knapt slaver som ble satt til noe slikt.
De reagerte nok alle på det, men det var Peter som protesterte høylydt. Det var helt utenkelig at han kunne la Jesus gjøre det..
Men så hørte han Jesus si at om det ikke skjedde, hadde de ikke noe mer med hverandre å gjøre.
Da ble alt snudd på hodet, og han ville at Jesus skulle vaske både hender og hode. Nei, han forsto ikke hva som skjedde, men å miste fellesskap med Jesus ville han for all del ikke!

 

Han skulle forstå det siden, da dramaet på korset var over og han møtte Jesus som den oppstandne. Da forstod både han og de andre at de skulle få ha fellesskap med Jesus i tid og all evighet.
Og det nettopp fordi han kom til dem, og var villig til å bøye seg så langt ned, at han ble alles tjener.
Det Jesus ville vise med å vaske føttene dere, var at han var den tjeneren som ikke bare kom ned på deres nivå, men var villig til å gå ennå lengre ned.
Han gikk ned i følgene av våre synder, som var å komme inn under Guds dom til døden.

 

Jesus sa at Peter skulle forstå det siden. Det inviteres vi også til denne palmesøndagen. Vi vet hva som skjedde.
Han som kom for å tjene oss helt inn i døden, brøt med følgene av våre synder og lever i dag. Derfor kan han i dag betjene oss med det vi trenger, nemlig å vaske oss rene for syndens skyld og gi oss evig liv.
Ser vi det, har vi grunn til å møte påskens budskap ennå en gang i glede og takknemlighet fordi vi har en slik tjener.


Anfin Skaaheim

 


0

Kommentar liste

Ingen kommentar

Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.