logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Påskeartikler> Palmesøndag> Palmesøndag - kontrastenes dag

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato11-03-16 21:41 Treff104 Kommentar0
 

Innhold

Palmesøndag - Kontrastenes dag

Vi kjenner til feiring av palmesøndag helt tilbake til 300- tallet. I vesten ble det vanlig å feire denne dagen fra 700-tallet. 

På mange måter er palmesøndag en innledning til den stille uke. Jesus rir inn til Jerusalem for å begynne på

 lidelsens vei som ligger foran ham. Han vet hva som skal skje og har ved flere anledninger forsøkt å forklare disiplene

 om hva som kommer til å skje i Jerusalem denne påsken. Men ingen ser ut til å forstå.

 

I Johannes evangeliet 12 er fortellingen om Jesu inntog i Jerusalem rammet inn av korset. Teksten før handler om at han blir salvet i
 Betania av Maria som hadde spart denne savlen til hans begravelse. Teksten etter inntoget handler om såkornet som faller i jorden
 og dør. I vers 32 sier Jesus: “Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg”. I verset etter sies det at Jesus sa dette for å gi
 til kjenne hva slags død han skulle lide.


I kontrast til dette rir han inn i Jerusalem til lyden av jubel og hyllest. Folk roper “Hosianna” og kaller Jesus for

“Davids sønn” og “konge”. Profetien vi kan peke tilbake til står i Sakarja 9,9:

Bryt ut i jubel, datter Sion!
          Rop av glede, datter Jerusalem!
          Se, din konge kommer til deg,
          rettferdig og rik på seier,
          fattig er han og rir på et esel,
          på en eselfole.

Nå er eselet faktisk et viktig symbol. Eselet var et ridedyr også brukt av konger, spesielt når de skulle understreke at de kom i fred.

 I motsetning var hest et stridsdyr. Jesus er selve fredskongen eller fredsfyrsten. Han kom til Jerusalem for å skape fred 

mellom Gud og mennesker. En fred som overgår all forstand (Fil 4,7). Hvordan det skjedde, avsløres i dagene etter palmesøndag.

 

Tekst: Helge Skaaheim0

Kommentar liste

Ingen kommentar

Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.