20. januar 2018

Tidligere Innlegg

Kirke og kristendom

Illustrasjon Skien kirke 1319138381

Spørsmål: Hei har noen spørsmål som jeg lurer på om kristendommen.. 1. Hvilke overgangsriter har kristenommen? og hva skjer under disse overgangene? 2. Hvilke høytider har kristendommen? 3. Er presten den eneste religiøse lederen? 4. Hva er typisk kristen arkitektur? Milrid Svar: Hei Milrid 1.Overgangsriter I kristendommen har vi egentlig ikke noen overgangsriter. Før i tiden ble konfirmasjonen regnet som en …

Jesusnett Mattips – Skillingsboller med ny vri

sugar-tips-intro

USA har lenge vært tenkt på som de verste når det kommer til overforbruk av sukker i kosthold, men overraskende nok har nyere forskning sagt at Norge har et like ille, om ikke større, sukkerforbruk enn Amerika! Fór mye sukker vet de fleste ikke er bra for kroppen, og gjennom små forandringer i hverdags oppskrifter, kan vi komme ett steg …

Å BYGGE PÅ SAND

Anfin

Bispemøtets samlivsutvalg har kommet med sin innstilling etter tre års arbeid. Det de har lagt frem, har skapt sterke reaksjoner i brede lag av kirken. Mange er både forundret og forskrekket. En er ikke forundret over at flertallet går inn for å akseptere homofilt samliv og ønsker kirkelig vielse av samkjønnede par. Det resultatet var nærmest bestemt på forhånd ut …

4. søndag i advent – Gledens adventsøndag.

Illustrasjon 4 advent 1292233307

Luk. 1,46- 55. Då sa Maria: Mi sjel høglovar Herren, og mi ånd frydar seg over Gud, min frelsar. For han har sett til si ringe tenestekvinne. Frå no av skal alle ætter prisa meg sæl, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige, heilagt er hans namn. Hans miskunn varer frå ætt til ætt for dei …

4. søndag i fastetiden

Jesus

Hebr 4,14-16 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!  For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.  La oss derfor med frimodighet …

Kristi åpenbaringsdag

Illustrasjon Helbredende boenn 1270059418

2 Kor 4,1-6 Vi mister ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin …

15.søndag i treenighetstiden 01.09.2013

Rut og Noomi

Rut 1,7-11, 16-19a. Hun dro bort fra stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene fulgte henne. De ga seg i vei for å vende tilbake til Juda Men Noomi sa til sine to svigerdøtre: «Snu og gå tilbake, hver til sin mors hus! Måtte Herren vise godhet mot dere, slik dere har vist godhet mot de døde og mot meg Måtte …

Påskegodt 13.04.2017

13-april

Evangeliet etter Matteus 23 Jesu lidelse og død Da Jesus hadde fullført hele denne talen, sa han til disiplene: «Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet.» Nå kom overprestene og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten Kaifas, og de ble enige om å gripe Jesus med list og få …

Palmesøndag

Maria vasker Jesu føtter

Johannes 12,1-13 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde.  Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham.  Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og …

Se flere innlegg

Ukens Bibelvers

Hjelp oss

Hjelpe oss med å holde Jesusnett.com oppe!

 

Klikk på denne linken for mer informasjon

Annonse

Linker