23. april 2017

Tidligere Innlegg

6. søndag i trefoldighetstiden – Apostlene, kirkens grunnvoll.

Paulus møter Jesus

  Apg 9,1-19 Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til …

Juledag – Ordet ble menneske

Jesus-3

Joh. 1,1-14: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.   Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.  Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.  Et menneske sto fram, …

Maria budskapsdag – 23.03.14

Illustrasjon Gjenkomst 1322477413

Luk. 1, 26 – 38 Men då Elisabet var i sjette månaden, vart engelen Gabriel send frå Gud til ein by i Galilea som heitte Nasaret, til ei jomfru som var lova bort til Josef, ein mann av Davids ætt. Namnet hennar var Maria.  Engelen kom inn til henne og sa: «Ver helsa, du som har fått nåde! Herren er med …

Hva gjør kristendom til en nådereligion?

blomst vann1

Hva innebærer det at kristendommen kan kalles en nådereligion? Hva vil det si at kristen skapertro og naturvitenskap har forskjellige kompetanseområder? Anine Hei Anine At noen kaller kristendommen en nådereligion, handler om at det er ikke våre gjerninger eller offer som skal hjelpe oss nærmere Gud, slik det er i andre religioner. I vår tro handler det ikke om hva …

Askeonsdag

Illutrasjon Bibel og Kors

Mark.2,18-20 Farisearane og læresveinane til Johannes heldt faste. Folk kom og spurde Jesus: «Kvifor fastar ikkje dine læresveinar når læresveinane til Johannes og læresveinane til farisearane gjer det?» «Kan vel bryllaupsgjestene faste medan brudgommen er hos dei?» svara Jesus. «Så lenge dei har brudgommen hos seg, kan dei ikkje faste. Men det skal kome ei tid då brudgommen blir tatt …

Kan jeg bli kristen?

Jesus - åpne armer

Spørsmål: Hei. Jeg en ung og fra et buddhistisk land. Mine venner der advarte meg mot kristendommen, det mine landsmenn gjøre i Norge og. Det gjorde meg spørrende.  Kom i et hus, tror dere kaller det kirke. Forsto ikke mye, men sangen var det fint å høre på. Ville spøre om kristendommen, men ingen hilse på meg. Jeg mistet motet …

Hva med de 144.000?

Jesus og etterfølgere

Spørsmål: Jeg mener det er snakk om to grupper mennesker i Bibelen. Den ene gruppen på 144000 som skal til himmelen og resten skal leve her på jorden. Hva mener dere? Vil gjerne at dere begrunner svaret med å bruke skriftsteder i Bibelen som beviser det dere mener … Mvh Margrethe Svar: Hei Margrethe! Dette handler om det som står …

4. søndag i treenighetstiden

Illustrasjon kors

Matteus 16,24-27 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin …

2. søndag i åpenbaringstiden

Illustrasjon 1 pinsedag 1307266922

Johannes 1: 29-34 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!  Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg.  Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet …

Er det noen vei tilbake for meg?

http://christiancliparts.net/clips/images/i09025.jpg

Spørsmål: Er blitt en gammel mann. I min ungdom var jeg med på bedehuset hjemme. Var i musikklaget,  ja til og med i styret der. Men det er veldig lenge siden. Kan ikke kalle meg en kristen nå. Vet egentlig ikke hvorfor jeg kom bort fra det. Det var ikke noe brudd, men skled liksom bort når jeg flyttet. Her …

Se flere innlegg

Ukens Bibelvers

Hjelp oss

Hjelpe oss med å holde Jesusnett.com oppe!

 

Klikk på denne linken for mer informasjon

Annonse

Linker