26. mars 2017

Tidligere Innlegg

5. søndag etter Påske

Illustrasjon palme04

Luk 13,18-21 Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?  Det kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin, og som vokste opp og ble til et tre, så fuglene under himmelen bygde rede i grenene.»  Og han fortsatte: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med?  Det kan …

24. Søndag i treeningstiden

kors på fjell

Kol 1,24-29 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er kirken. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, det mysteriet som har …

2.søndag i påsketiden

Jesus og peter

Joh 21,15-19   Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!»  Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har …

Avskjed med disiplene – 3. søndag i faste

04032012632

Søndag 3. mars Lukas 22, 28-34 Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.  Simon, Simon! Satan har krevd …

ANSVAR OG KONTROLL

Person Svein Granerud 18052004090538269

Det gjør inntrykk å følge 22-juli –høringen i Stortinget. Ledende embetsmenn,  statsråder og statsminister  har måttet svare på direkte og utfordrende spørsmål om ansvar i forhold til beredskap, terrorsikring og håndtering av katastrofen som rammet oss i fjor sommer. Vi skal være takknemlige for å tilhøre en nasjon hvor autoritetspersoner slik må stå offentlig fram og svare på kritiske spørsmål …

11.SØNDAG I TREEININGSTIDA

Jesus-3

Joh 8, 31 – 36 Så sa Jesus til dei jødane som var komne til tru på han: «Blir de verande i mitt ord, er de verkeleg mine læresveinar. Då skal de få kjenna sanninga, og sanninga skal gjera dykk frie.»  «Vi er Abrahams ætt», la dei imot, «og har aldri vore slavar for nokon. Korleis kan du då seia …

DEN GUDOMMELEGE LÆRA

Jesus-3

Joh 7,14-17 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av …

23. søndag i treenighetstiden

strand kors14

Matt 24, 35 – 44 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.  For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah …

Hva skjer når vi dør?

Oppstandelsen

Spørsmål: Dette spørsmålet har interessert meg i mange år og jeg vet at det er mange andre både kristne og ikke kristne som også går med mange tanker om dette. Bibelen forkynner oss at døden er en tilstand med liv, identitet og bevissthet. Joh. 11.25. Videre fortellingen om den rike mannen og Lasarus. Jesus sa også til røveren på korset. …

19. søndag i treenighetstiden

Disiplene

Matt 5,20-26 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.  Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’  Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, …

Se flere innlegg

Ukens Bibelvers

Hjelp oss

Hjelpe oss med å holde Jesusnett.com oppe!

 

Klikk på denne linken for mer informasjon

Annonse

Linker